28 Cze

UWAGA MATURZYŚCI!
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego odbędzie się dnia 5 lipca 2016r. Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach można odbierać od godz. 9.00 u p. J. Kostrzębskiej.