30 Lip

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zmian w statucie szkoły dot. Regulaminu stroju uczniowskiego Pomorskich Szkół Rzemiosł, który będzie obowiązywał od 1 września 2016r.

Dawny regulamin mundurowy – POBIERZ

Nowy regulamin stroju uczniowskiego – POBIERZ