30 Sie

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w klasach pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w zawodach:

  • cukiernik – młodociany pracownik
  • kucharz – młodociany pracownik
  • fryzjer – młodociany pracownik

oraz w Technikum nr 1, w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Zapraszamy!