05 Wrz

Osoby, które przystąpiły do egzaminu zawodowego w czerwcu 2016 r.(stara i nowa formuła) mogą zgłaszać się po odbiór dyplomów lub świadectw do kierownika praktycznej nauki zawodu p. Grażyny Kality od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00