21 Wrz

Uczniowie, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja październik 2016) proszę zgłosić się po odbiór indywidualnego harmonogramu zdawania do kierownika praktycznej nauki zawodu.
Uczniowie zdający daną kwalifikację po raz 3 i kolejny, powinni wnieść opłatę na konto OKE na miesiąc przed terminem egzaminu.