05 Paź

Uwaga zdający egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w dniu 6 października 2016 r. o godz. 10.00, 12.00 lub 14.00 powinni mieć przy sobie długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć przy sobie kalkulator prosty.