06 Kwi

Nagrodzeni za działalność w 2016 r. przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą MSP uczniowie Pomorskich Szkół Rzemiosł z Technikum nr 1 (technik usług fryzjerskich: Wioleta Zybert, Anna Rydlewska, Olga Stodulska oraz technik mechatronik: Dawid Potęga)