02 Cze

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17 maja 2017 roku dotyczące zakupu 55 koszulek z logiem szkoły realizowanego w ramach projektu pn. „Cyfrowe Technikum Przyszłości”  współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej OP 3 Edukacja RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/ 16, wpłynęły 2 oferty:
·         PAP NADRUK PAWEŁ PELCZARSKI. Nadruki na odzież ul. Motorowa 8 lok. 38 20-214 Lublin– 12,30 zł brutto za koszulkę,
·         TOPQ PRINTING HOUSE  ul. Osiedlowa 4 80-298 Gdańsk – 19,68 zł brutto za koszulkę.

Z uwagi na fakt, ze jedynym kryterium wyboru była cena, wybrano ofertę firmy PAP NADRUK Paweł Pelczarski. Firma oferowała najniższą cenę.