23 Cze

Dziś zakończyliśmy rok szkolny 2016/17 oraz pożegnaliśmy naszych absolwentów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. Były uroczyste przemowy i życzenia Pani dyrektor naszej szkoły, Beaty Wierzby, Pomorskiego Wicekuratora Oświaty Pani Małgorzaty Bielang, Pana Tadeusza Zdunka, członka Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, Pana komendanta OHP Gdańsk Szymona Nalepy oraz zaproszonych gości ze Straży Miejskiej. Były także nagrody i dyplomy dla wyróżniających się uczniów oraz kwiaty i podziękowania dla nauczycieli i wychowawców. Dla najlepszej uczennicy w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 (za całe 3 lata nauki) Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP ufundowała nagrodę finansową. Uczennice, które otrzymały świadectwo “z czerwonym paskiem” kształcące się w zawodach fryzjerskich otrzymały (oprócz tradycyjnych książek) piękne nagrody rzeczowe (branżowe) od Firmy JBS, a najlepsi uczniowie i uczennice w innych zawodach z Technikum nr 1 nagrody- upominki od Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP oraz Firmy ZDUNEK. Całą galę uświetnił występ wokalny naszej uczennicy Agaty Fierki z klasy ICT (technik informatyk) Wszystkim z całego serca gratulujemy. Dziękujemy za wspólny rok:-) Fot. Piotr Januszewski: KLIK