26 Cze

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego odbędzie się dnia 30 czerwca 2017r.

Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach można odbierać od godz. 9.00 u p. J. Kostrzębskiej osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru.