30 Cze

Absolwenci, którzy nie zdali wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego i byli obecni na wszystkich egzaminach mogą w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego, jeżeli w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (do 7 lipca 2017 r.) złożą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu .
Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 22 sierpnia 2017 r., o godz. 9.00 w Pomorskich Szkołach Rzemiosł.