01 Wrz

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji zimowej (styczeń 2018 r.)upływa 08.09.2017 r.
Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie klas 4 – ostatnia kwalifikacja, klasy III AT (technik mechatronik) oraz III BT (technik cyfrowych procesów graficznych) – pierwsza kwalifikacja oraz po raz kolejny uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich sesjach. Deklaracje należy składać u kierownika praktycznej nauki zawodu.