05 Wrz

Informujemy, że szczegółowy plan lekcji dostępny jest po zalogowaniu się do dziennika elektronicznego

 https://synergia.librus.pl/loguj

Godziny rozpoczęcia lekcji w środę 6 września 2017:

1 aT – 10:10

1 bT – 7:30

1 cT – 7:30

1 dT – 8:20

1 eT – 7:30

1 fT – 8:20

1 gT – 8:20

1 hT – 8:20

1 iT –  9:15

 

2 aT – zajęcia w CKP

2 bT – 7:30

2 cT  – 8:20

2 dT – 7:30

2 eT – 8:20

2 fT – 8:20

2 gT – 8:20

 

3 aT – 7:30

3 bT – 7:30

3 cT – 7:30

3 dT – 7:30

 

4 aT – 7:30

4 bT – 9:15

4 cT – 10:10

4 dT – 11:15

 

1 akB – 8:20

1 amB – 8:20

1 bcB – 7:30

1 bfB – 7:30

1 bpB – 7:30

1 cB – 8:20

 

2 aZ – 7:30     

2 bZ – praktyki Zawodowe

2 cZ – praktyki zawodowe

2 dZ – 8:20

 

3 aZ – 9:15

3 bZ – praktyki zawodowe

3 cZ – praktyki zawodowe