08 Wrz

Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach poprawkowych egzaminów maturalnych można odbierać osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru dn. 12 września 2017 r. (wtorek) u p. J.Kostrzębskiej