08 Lis

Zachęcamy pełnoletnich uczniów do włączenia się do akcji honorowego oddania krwi. Pobór krwi odbędzie się 14 listopada 2017 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Hoene-Wrońskiego w Gdańsku. Spotykamy się tam o godzinie 8. 00. Zapisy u p. prof. E. Kubackiej w sali nr 13 oraz u Mateusza Krzanowskiego z klasy 4 CT.