30 Gru

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Matematyka w Obiektywie”

Uczestnicy: uczniowie klasy 2fT

 Włodzimierz Moroz, Kacper Kozłowski, Jan Wybranowski i Szymon Arent

Ambasador: Katarzyna Delikat

Termin: listopad – grudzień 2017 r.

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS, jego pierwsza edycja odbyła się w 2010r.

Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a fotografią, wspomaganie edukacji matematycznej, kształtowanie myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Uczestnicy wysyłają zdjęcia, którym nadają nazwy związane z matematyką.