05 Lut

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA LETNIA (czerwiec- lipiec 2018r.)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (Kwalifikacja – Zawód – Data):
E.18 – technik mechatronik – 26.06.2018 r.
A.25 – technik cyfrowych procesów graficznych – od 25.06. do30.06.2018 r.
E.12 – technik informatyk – od 28.06. do 04.07.2018 r.
E.13 – technik informatyk – od 28.06. do 04.07.2018 r.
A.19 – technik usług fryzjerskich – od 22.06. do 04.07.2018 r.
M.17 – mechanik monter maszyn i urządzeń – od 22.06. do 04.07.2018 r.
CZĘŚĆ PISEMNA 19.06.2018 r.
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu – do 16.02.2018r.
Wyniki – 31.08.2018 r.