13 Mar

Wyniki z sesji zimowej będą dostępne 23.03.2018 r. Uczniowie, którzy przystąpili do w/w sesji mogą sprawdzić swój wynik po zalogowaniu się na stronie oke.gda.pl zakładka uczeń. Kto nie zdał egzaminu może złożyć deklarację w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2018 r. i ponownie przystąpić do egzaminu w sesji letniej (czerwiec – lipiec 2018 r.) Loginy są do odebrania u kierownika praktycznej nauki zawodu.