20 Mar

Technikum nr 1 w Zespole Szkół o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł poszukuje firm gotowych przyjąć na odpłatne staże uczniów kształcących się na  kierunku technik cyfrowych procesów graficznych. Pierwsza tura staży organizowana dla klas II zaplanowana została w terminie: od 11 czerwca 2018 roku do 22 czerwca 2018 roku (druga tura staży 10 września 2018 roku do 21 września 2018 roku dla tej samej grupy uczniów). Staże organizowane są w  ramach realizowanego projektu „Cyfrowe Technikum Przyszłości” współfinansowanego w ramach działania 3.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Oferty – po zapoznaniu się z dokumentami dołączonymi do wiadomości – prosimy nadsyłać na adres szkoły (PSR ul. Sobieskiego 90, 80-260 Gdansk, mail: psr@psr.gda.pl).

Termin składania ofert: do 27.04.2018 

W przypadku pytań –  prosimy o kontakt z p. Agatą Mendyk  (email: agata.mendyk@psr.gda. pl, telefon: 695 601 125)