29 Maj

Uczniowie i absolwenci, którzy zadeklarowali swój udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2018 r. proszeni są o odbiór indywidualnych harmonogramów zdawania u kierownika praktycznej nauki zawodu.