30 Cze

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego odbędzie się dnia 3 lipca 2018 r.
Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach można odbierać od godz. 9.00 u p. J. Kostrzębskiej osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru.