03 Lip

Absolwenci, którzy nie zdali wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego i byli obecni na wszystkich egzaminach maturalnych mogą w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego, jeżeli w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (do 10 lipca 2018 r.) złożą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu .
Poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się 21 sierpnia 2018 r., o godz. 9.00 w Pomorskich Szkołach Rzemiosł.