28 Sie

UWAGA!
Deklarację na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej (styczeń 2019 r.) należy składać do 07.09.2018r.
Uczniowie, którym przysługuje wydłużony czas zdawania egzaminu, zobowiązani są do złożenia wraz z deklaracją opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego.