03 Wrz

Świadectwa i dyplomy z sesji letniej (czerwiec 2018 r.) są do odbioru u Pani Grażyny Kality.Uczniowie, którzy nie zdali i chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji zimowej (styczeń 2019 r.)powinni złożyć deklarację do 07.09.2018 r., a ubiegający się o wydłużony czas zdawania egzaminu zobowiązani są do złożenia wraz z deklaracją opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego.