10 Wrz

Ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego odbędzie się 11 września 2018 r. Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach można odbierać od godz. 9.00 u p. J. Kostrzębskiej osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru.