26 Wrz

PILNE! W związku z awarią sieci kanalizacyjnej w budynku szkoły (pod budynkiem) jako dyrektor zespołu szkół pn. Pomorskie Szkoły Rzemiosł informuję, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zawieszam zajęcia lekcyjne w dniu jutrzejszym tj. 27.09.2018 (oraz odwołuję zebrania z rodzicami) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. Dz.U. z 2003 nr 6. poz. 69 (z pózn. zm.) “w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach” (Paragraf 18 ust. 2 pkt. 2). Uczniowie- młodociani pracownicy tego dnia odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców, zajęcia na CKP odbywają się zgodnie z planem.