16 Lis

W dniu dzisiejszym dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 1, którzy kształcą się w systemie dualnym odbyła się wyjątkowa uroczystość PASOWANIE NA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA. Oprócz bohaterów dzisiejszej uroczystości – uczniów klas pierwszych, w uroczystości brali udział przedstawiciele: zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, pracodawców, Ochotniczego Hufca Pracy, Cechów, pracodawcy, rodzice, nauczyciele oraz starsze koleżanki i koledzy. Jak powiedziała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego “”Od tej chwili jesteście pełnoprawnymi członkami społeczności rzemieślniczej. Wypełniajcie swoje obowiązki i przestrzegajcie praw zawartych w Statucie, aby godnie prezentować imię młodocianego pracownika i ucznia naszej szkoły. Życzę więc Wam samych sukcesów w nauce i pracy! ” My również życzymy powodzenia. Zdjęcia nauczyciel fotografii Piotr Januszewski: KLIK