30 Sty

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Graficznym pt. “Wolność moja, wolność twoja”.
Konkurs polega na stworzeniu plakatu według poniższych wytycznych.  Plakat pt. „Wolność moja, wolność twoja”powinien wywołać u odbiorcy refleksję – pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych z zagadnieniami dotykającymi wolności w bardzo szerokim rozumieniu. Można założyć, że plakat stanowić będzie część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży istotę życia bez ograniczeń, osobistego zniewolenia a z drugiej strony docenienie realnej możliwości podejmowania indywidualnych wyborów. Praca może zwracać uwagę na sposoby walki o wolność osobistą, religijną czy gospodarczą. Merytorycznie praca może mieć charakter ogólny lub skoncentrowany na wybranym wąskim temacie powiązanym z głównym hasłem Konkursu.
Praca powinna zawierać:

  • fotografię lub ilustrację samodzielnie wykonaną przez autora,
  • fotografie pobrane czy kupione na stronach internetowych i wykorzystane do realizacji projektu będą dyskwalifikowały udział w Konkursie.
  • hasło „Wolność moja, wolność twoja” w języku polskim
  • dopuszczalnie – inne teksty, których łączna długość nie przekroczy 150 znaków (w języku ojczystym lub języku angielskim – preferowany język angielski).

Prace konkursowe w postaci plików PDF należy przesłać w terminie do 10.03.2019 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają nauczyciele przedmiotów graficznych i fotograficznych. Zachęcamy do udziału!

Regulamin konkursu – KLIK