01 Mar

Przypominamy, że na podstawie § 33 ust. 14 Statutów
„Pierwszy identyfikator wyrabiany jest na koszt szkoły. W wypadku zniszczenia lub zgubienia identyfikatora uczeń ponosi koszty wyrobienia nowego – 10zł. Należną kwotę należy wpłacić na konto szkoły z dopiskiem „darowizna na cele statutowe szkoły”.
Należną kwotę należy wpłacić na konto szkoły
26 1600 1462 1810 4298 8000 0001