26 Mar

Uczniowie i absolwenci, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w sesji zimowej 2019, mogą przystąpić do poprawki w sesji letniej 2019 r. Deklarację należy złożyć do 29 marca 2019 r. do p. Grażyny Kality