19 Cze

19 czerwca 2019 zakończyliśmy rok szkolny 2018/19 oraz po raz ostatni pożegnaliśmy naszych absolwentów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. Były uroczyste przemowy i życzenia Pani dyrektor naszej szkoły, Beaty Wierzby oraz gości z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP: Pana Tadeusza Zdunka i Pana Grzegorza Pellowskiego. Głos zabrali również zaproszeni goście z Ochotniczego Hufca Pracy w Gdańsku, Pan Adam Matuszewski i Pan Szymon Nalepa. Tradycyjnie wręczono nagrody książkowe i dyplomy dla najlepszych uczniów oraz słodkie upominki dla uczniów wyróżniających się wysoką frekwencją na zajęciach szkolnych. Najlepsza absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej (najlepsza średnia ocen z trzech lat), Natalia Strzałkowska otrzymała czek o wartości 800 zł ufundowany przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą MSP. Wszystkim z całego serca gratulujemy. Dziękujemy za wspólny rok:-) Fot. Piotr Januszewski.