12 Lip

Drodzy Absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej,
Informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca w Technikum nr 1, w zawodzie technik usług fryzjerskich po gimnazjum (próg punktowy 70) oraz w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 po gimnazjum i po szkole podstawowej w zawodach cukiernik i piekarz.