02 Wrz

UWAGA! Składanie deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej (styczeń 2020 r.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2019 r. u kierownika ds. egzaminów zawodowych, p. Grażyny Kality.