01 Lut

Konkurs graficzny dla uczniów Pomorskich Szkół Rzemiosł

„Superbohaterowie – fotomanipulacja”

Regulamin konkursu:

Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Pomorskich Szkół Rzemiosł.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja twórczości graficznych
  • rozwój zdolności twórczych wśród młodzieży
  • upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki.

Konkurs polega na wykonaniu cyfrowej pracy graficznej techniką fotomanipulacji/ fotomontażu złożonej z minimum pięciu innych elementów graficznych rastrowych i/lub wektorowych.

Tematem pracy są superbahaterowie (dopuszczamy też postaci antybohaterów, np. głównych antagonistów postaci pozytywnych) obecni w popkulturze –w  filmach, książkach lub komiksach.  

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie prace opisane imieniem i nazwiskiem autora, bez polskich znaków oraz numerem w następujący sposób: Jan_Nowak_01.jpg, Jan _Nowak_02.jpg.

Prace powinny zostać nadesłane na adres e-mail: konkurs_psr@psr.gda.pl do dnia 29.02.2020 do godz. 23.00. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza uczestnik konkursu 

Prace powinny spełniać następujące wymagania:

  • format pliku: JPG
  • rozdzielczość: 300 ppi
  • wymiary: krótszy bok minimum 1500px

Do każdej pracy konkursowej należy bezwzględnie dołączyć wykorzystane w fotomanipulacji pliki źródłowe (w celach poglądowych). Uwaga: nadesłanie pracy konkursowej bez plików źródłowych skutkować będzie jej odrzuceniem przez jury.

Prace o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, naruszające prawo lub niespełniające wymogów technicznych (słaba jakość, niska rozdzielczość, itp.) będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie bez obowiązku informowania osób, które je nadesłały. 

Autor pracy/prac zgłoszonej/nych do konkursu oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw autorskich, a jego praca/prace nie narusza/ją dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.

Nadesłanie prac wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu, zgodą autora na ewentualną publikację pracy/prac oraz zgodą na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora, w związku z udziałem w powyższym konkursie i jego wynikach na stronie internetowej i profilu facebooka Pomorskich Szkół Rzemiosł.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Jury pięcioosobowe, w skład, którego wejdą nauczyciele fotografii i grafiki komputerowej Pomorskich Szkół Rzemiosł wyłoni zwycięzców.

Decyzje jury są ostateczne.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.03.2020 r. 

 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Pomorskich Szkół Rzemiosł oraz na szkolnym facebooku nie później niż 17.03.2020 r. 

Nagrody: I miejsce – bon do Empiku na kwotę 100 zł; II miejsce – bon do Empiku na kwotę 100 zł; III miejsce – bon do Empiku na kwotę 100 zł; wyróżnienie I – bon do Empiku na kwotę 50 zł; wyróżnienie II – bon do Empiku na kwotę 50 zł

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Regulamin konkursu – pdf