03 Lut

Składanie deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na sesję lato 2020 r. do dnia 07.02.2020 r. (dotyczy absolwentów, uczniów  klas trzecich technikum oraz uczniów klasy 3 am szkoły branżowej. Osoby, które przystąpiły do egzaminu w sesji zima 2020 mogą zapisać się na poprawkę, która odbędzie się w czerwcu 2020 dopiero po otrzymaniu wyniku (20 marca 2020 r.)