20 Mar

Zdający, którzy mają zastrzeżenia odnośnie oceny swoich prac egzaminacyjnych mają prawo do ich obejrzenia (dotyczy części pisemnej oraz części praktycznej o modelu “d” i “dk”(bez egzaminatora).
Aby mieć możliwość wglądu należy wypełnić wniosek i przesłać na adres OKE komisja@oke.gda.pl już od 20 marca. Czas jest ograniczony do 2 dni roboczych.
Wniosek – https://bit.ly/33FY5as