20 Mar

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są dostępne na stronie OKE Gdańsk po zalogowaniu się w zakładce uczeń. Osoby, które nie odebrały loginu muszą skontaktować się z wychowawcą.
Składanie deklaracji na ewentualną poprawkę w sesji letniej 2020 r. można składać do dnia 31 marca (tylko dla osób, które przystąpiły do egzaminu w sesji zimowej). Należy pobrać deklarację, czytelnie wypełnić, a następnie przesłać na adres szkoły psr@psr.gda.pl i grazyna.kalita@psr.gda.pl

Deklaracja – https://bit.ly/3dgtmFf