29 Maj

od 1 czerwca UCZNIOWIE KLAS III Branżowej Szkoły I stopnia wracają na zajęcia praktyczne u pracodawców (zgodnie z harmonogramem- szkoła nadal pracuje w systemie zdalnym)

na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19