31 Lip

Przypominamy, że rusza 2 etap rekrutacji (od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00):

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie, o zaświadczenie wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualny wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły wraz kopią świadectwa ukończenia szkoły oraz kopią zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty – w przypadku zmiany szkoły pierwszego wyboru – wnioski z załącznikami będzie można przesłać również poprzez formularz dostępny tutaj: https://psr.gda.pl/formularz-rekrutacja/

Dla osób, które będą chciały osobiście dostarczyć wniosek i kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej czy zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty przygotowano przy wejściu do szkoły specjalną skrzynkę, do której należy wrzucić w zaklejonej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz pełną nazwą zawodu, podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły, czy zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Potwierdzenie otrzymania dokumentów przez szkołę, będzie wysłane na wskazany przez kandydata email w ciągu 4 dni roboczych.

Uwaga! oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć
do szkoły dopiero po zakwalifikowaniu się, czyli od 13.08.2020 r. – 18.08.2020 r.
Informujemy, że zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji (zakwalifikowania się do szkoły) 12 sierpnia 2020r. będą wydawane skierowania na badania lekarza medycyny pracy. Badania będą odbywać się na terenie szkoły od 12.08 do 18.08. 2020 wg umówionego harmonogramu. WARUNKIEM PRZYJĘCIA DO TECHNIKUM JEST ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Informujemy, że skierowania na badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigiella dla kandydatów do nauki w zawodzie cukiernik, kucharz i piekarz są wydawane na bieżąco. WARUNKIEM KONIECZNYM PRZYJĘCIA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1 jest dostarczenie do 18 sierpnia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia 🍀