08 Sie

11 sierpnia 2020 (wtorek) w godz. 9.00 – 17.00, u p. wicedyrektor J. Kostrzębskiej można odbierać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych. Podczas odbioru świadectw i wyników proszę o przestrzeganie wytycznych sanitarnych, tj. dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, zasłonięte usta i nos maseczką bądź przyłbicą na terenie szkoły, zachowanie dystansu co najmniej 2 m oraz posiadanie własnego długopisu. Przypominamy, że ww. dokumenty mogą być odebrane osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie.