12 Sie

Listy uczniów zakwalifikowanych do naszej szkoły będą opublikowane dziś o godzinie 14.00 przed budynkiem naszej szkoły. Informację o zakwalifikowaniu się do szkoły można sprawdzić też na stronie: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/ po zalogwaniu się na swoje konto. Przyjmowanie oryginałów świadectw, zaświadczeń o wynikach egzaminów ósmoklasisty oraz wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów do technikum odbywać sie będzie dziś od godziny 14.00 do 16.00 oraz w dniach 13,14,17,18 sierpnia 2020 w godzinach 9.00 – 15.00.
Przypominamy, że warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły jest dostarczenie kompletu dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zawodu (Technikum nr 1) lub umowy o pracę ( Branżowa Szkoła I stopnia).

UWAGA: Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do naszej szkoły wraz z wymaganymi dokumentami proszeni są o wypełnienie i dostarczenie podania – kwestionariusza ucznia Pomorskich Szkół Rzemiosł. Można to zrobić osobiście (wydrukowane egzemplarze kwestionariusza można pobrać w szkole) lub poprzez formularz na stronie naszej szkoły: https://psr.gda.pl/formularz-rekrutacja/