16 Sie

Proszę zapoznać się z informacjami o egzaminach poprawkowych, które zostały wysłane przez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS.
Harmonogram egzaminów poprawkowych dostępny jest TUTAJ oraz wywieszony jest w szkole na tablicy ogłoszeń przy portierni.