26 Sie

Spotkanie Dyrekcji szkoły, wychowawców klas z Rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się w szkolnej auli:
31 sierpnia 2020 (poniedziałek)
o godz.17.30 (Rodzice uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia nr 1),
o godz.18.30 (Rodzice uczniów klas pierwszych Technikum Nr 1 kształcących się w zawodach: technik programista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik fotografii i multimediów)
1 września 2020 r. (wtorek)
o godz. 18.00 (Rodzice uczniów klas pierwszych Technikum Nr 1 kształcących się w zawodach: technik mechatronik, technik informatyk, technik organizacji turystyki oraz technik usług fryzjerskich)
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na auli oraz reżim sanitarny zwracamy się z uprzejmą prośbą do rodziców (opiekunów prawnych) o przychodzenie, na spotkanie pojedynczo (jedna osoba z rodziny). Podczas spotkania zostaną rozdane loginy i hasła dostępu do dziennika elektronicznego, które każdy rodzic naszego ucznia powinien odebrać osobiście.
Na zebranie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice uczniów wchodzących na teren szkoły na portierni szkoły składają oświadczenie podając swoje dane: imię i nazwisko, nr telefonu (oświadczenie można pobrać tutaj): KLIK
Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
Każda osoba przebywająca na terenie szkoły ma obowiązek zasłaniać usta i nos przy pomocy maseczki ochronnej lub przyłbicy.
Informujemy, że parking szkolny ma tylko 31 miejsc parkingowych.