02 Wrz

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczęty. Ze względu na reżim sanitarny, tradycyjny, uroczysty apel odbył się tylko dla klas pierwszych (klasy starsze spotkały się w salach lekcyjnych z wychowawcami). Po uroczystym przywitaniu przez p. Dyrektor Beatę Wierzbę, wicedyrektorów p. Joannę Kostrzębską, p Małgorzatę Kotlengę, p. Małgorzatę Wojciechowską oraz panią psycholog i pedagog uczniowie spotkali się z wychowawcami, a następnie udali się na krótki spacer w celu poznania szkoły.