16 Wrz

Informujemy o zebraniach z rodzicami dla klas II-IV Technikum nr 1 oraz II-III Branżowej Szkoły I stopnia, które odbędą się w dniach 22-24 września 2020 roku.

Przypominamy, że rodzice/opiekunowie uczniów wchodzący na teren szkoły (w tym na zebrania w dniach 22-24.09. 2020) na portierni szkoły składają oświadczenie podając swoje dane: imię i nazwisko, nr telefonu (oświadczenie można pobrać tutaj): https://bit.ly/34IBqwF
Prosimy rodziców o przychodzenie nie wcześniej niż 10 min przed planowanym rozpoczęciem spotkania.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem zamieszczonym poniżej: