29 Wrz

30 września 2020 (środa) w godz. 11.00 – 12.45 lub 13.45 – 16.00, u p. wicedyrektor J. Kostrzębskiej można odbierać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz zaświadczenia o wynikach poprawkowych egzaminów maturalnych. Podczas odbioru świadectw i wyników proszę o przestrzeganie wytycznych sanitarnych, tj. dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, zasłonięte usta i nos maseczką bądź przyłbicą na terenie szkoły, zachowanie dystansu co najmniej 2 m oraz posiadanie własnego długopisu. Przypominamy, że ww. dokumenty mogą być odebrane osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie