19 Maj

UWAGA!

Informujemy, że zebrania z rodzicami online przy użyciu narzędzia Google Meet (zostaną na nich podane informacje o proponowanych ocenach końcoworocznych) odbędą się 27 maja 2021:

  • Godz. 17.00 – klasy I – III Branżowej Szkoły I stopnia nr 1
  • Godz. 18.00 – klasy I – III Technikum Nr 1