02 Lip

05 lipca 2021 r. (poniedziałek) w godz. 9.00 – 16.00 oraz w dn. 06 – 09 lipca r. w godz. 10.00 – 14.00 u p. wicedyrektor J. Kostrzębskiej można odbierać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych. 

Podczas odbioru świadectw i wyników proszę o przestrzeganie wytycznych sanitarnych oraz posiadanie własnego długopisu. Przypominamy, że ww. dokumenty mogą być odebrane osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie.