07 Wrz

Dyplomy technika, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz informacje o wynikach egzaminu są do odebrania w gabinecie kierownika ds. egzaminów zawodowych od dnia 7 września w godz.10.00-13.30.