12 Wrz

Absolwenci, którzy chcą przystąpić do poprawkowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub poprawkowego egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2023 muszą do 15 września 2022r. złożyć odpowiednią deklarację (druki dostępne na naszej stronie). KLIK